Tymczasowe złagodzenie przepisów dotyczących godzin pracy kierowców dla dostawców niezbędnych artykułów

Tymczasowe złagodzenie przepisów dotyczących godzin pracy kierowców dla dostawców niezbędnych artykułów

W odpowiedzi na prośby przemysłu Departament Transportu, zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, zgodził się na tymczasowe pilne złagodzenie egzekwowania przepisów UE dotyczących godzin pracy kierowców w Anglii, Szkocji i Walii dla kierowców pojazdów dostarczających żywność, artykuły pierwszej potrzeby do higieny osobistej, papier toaletowy i artykuły do sprzątania oraz leki na poniższych trasach:

1) Centrum dystrybucji do sklepów (lub centrum realizacji)

2) Od producenta lub dostawcy do centrum dystrybucji (w tym kolekcje dosyłowe)

3) Od producenta lub dostawcy do sklepu (lub centrum realizacji)

4) Pomiędzy centrami dystrybucyjnymi

5) Dostawy z hubów transportowych do sklepów

Odstępstwo to nie dotyczy kierowców wykonujących dostawy bezpośrednio do konsumentów.

To tymczasowe złagodzenie przepisów obowiązuje od środy 18 marca 2020 r. i potrwa do czwartku 16 kwietnia 2020 r.

Departament zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wycofania odstępstw od przepisów lub przedłużenia w przypadku zmiany okoliczności.

Departament chce podkreślić, że bezpieczeństwo kierowcy nie może być zagrożone. Nie należy oczekiwać, że kierowcy będą prowadzić pojazd zmęczeni - pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i innych użytkowników dróg.

Przepisy dotyczące godzin pracy kierowców w UE zostały tymczasowo złagodzone w następujący sposób:

a) Dzienny czas prowadzenia pojazdów został wydłużony z 9 na 11 godzin;

b) Dzienny czas odpoczynku skrócony z 11 do 9 godzin;

c) Zwiększenia tygodniowego (56 godzin) i dwutygodniowego limitu jazdy (90 godzin) odpowiednio do 60 i 96 godzin;

d) odroczenie wymogu rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po sześciodniowych 24 godzinach, po siedmiu 24-godzinnych okresach; chociaż dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub regularny i skrócony tygodniowy okres odpoczynku będą nadal wymagane w ciągu dwóch tygodni;

e) Wymogi dotyczące dziennych przerw trwających 45 minut po 4,5 godzinach jazdy zastąpiono przerwami 45 minut po 5,5 godzinach jazdy.

Kierowcy nie mogą jednocześnie korzystać z relaksacji wyżej wymienionych punktów: „a” i „d”. Ma to na celu zapewnienie kierowcom odpowiedniego odpoczynku.

Praktyczne wdrożenie tymczasowej relaksacji powinno odbywać się w drodze porozumienia między pracodawcami, a pracownikami i / lub przedstawicielami kierowców.

Kierowcy, muszą odnotować na odwrocie swoich tablic tachografów lub wydruków powody, dla których przekraczają normalnie dozwolone limity. Jest to zwykła praktyka w nagłych wypadkach i jest oczywiście niezbędna do celów egzekwowania prawa.

Tymczasowe złagodzenie zasad opisanych powyżej odzwierciedla wyjątkowe okoliczności wynikające z wybuchu COVID-19. Departament pragnie podkreślić, że zgodnie z ogólną zasadą oczekujemy od przedsiębiorstw planowania i zarządzania ryzykiem zakłócenia łańcucha dostaw.

Wszelkie zapytania dotyczące interpretacji tymczasowych ustaleń należy w pierwszej kolejności kierować do Działu Licencjonowania i Sprawności Drogowej Operatora Towarowego w Departamencie Transportu za pośrednictwem centrali telefonicznej pod numerem 0207 944 3000 (w godzinach pracy) lub do dyżurnego biura DfT pod numerem 0207 944 5999 (poza godzinami pracy).

źródło: gov.uk
Kierowcy HGV UK