Przykład na to, że IR35 dotknie nie tylko kierowców LTD

Przykład na to, że IR35 dotknie nie tylko kierowców LTD

Sąd pracy zakwestionował status zatrudnienia pracowników z branży budowlanej po tym, jak stwierdził, że dwóch podwykonawców było w rzeczywistości pracownikami i należy im zapewnić ochronę praw taką samą jak dla wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę.

W sprawie Harris i Kearny przeciwko Excel Brickworks Ltd zbadano status zatrudnienia dwóch mężczyzn: pana Harrisa pracującego jako brygadzista budowy i jego syna, murarza pana Kearny'ego. Brygadzista pracował w firmie od 17 lat, a murarz niecały rok. Obaj podpisali „umowę o pracę na własny rachunek”, a następnie zostali zwolnieni bez wypowiedzenia.

Firma budowlana Excel twierdziła, że wnioskodawcy byli samozatrudnieni i bazowali na umowie, która przewidywała, że mogą pracować, kiedy zdecydują, mogą odmówić pracy, zastosować własne metody pracy, mogą opuszczać teren bez pozwolenia i wysłać zastępcę z podobnym doświadczeniem i kwalifikacjami do wykonywania pracy.

https://www.facebook.com/Miltax/posts/2389225087850148

Trybunał ustalił jednak, że w rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca i że firma Excel nie zgodziłaby się, aby Harris lub Kearny korzystali z tych praw na podstawie umowy. W związku z tym, niezależnie od treści umowy, w rzeczywistości relacja była relacją pracodawcy i pracownika z ustawowymi świadczeniami, które z tego wynikają.

Tania Goodman, partner w kancelarii prawnej Collyer Bristow, powiedziała: „Trybunał został poproszony o ustalenie, czy zgodnie z umową są podwykonawcami i czy są w stanie wybrać godziny pracy lub odmówić pracy, czy też są oni pracownikami kontrolowanymi przez Excel. W oparciu o rzeczywiste praktyki pracy, a nie te określone w umowie, sędzia orzekł że w rzeczywistości byli normalnymi pracownikami.

https://www.facebook.com/BartoszLudwickiPolishBrokers/posts/539482200017782

Około połowa pracowników budowlanych jest klasyfikowana jako osoby samozatrudnione. Ta sprawa pokazuje, że zatrudnienie pracownika jako kontrahenta lub samozatrudnionego nie gwarantuje, że sąd lub urząd zaakceptuje umowę o pracę, ale raczej przyjrzy się jak to wygląda w praktyce.

Pracodawcy muszą zatem być w stanie wykazać, że prawdziwie samozatrudnieni wykonawcy mogą spełnić niektóre lub wszystkie warunki z niezbędną niezależnością w zakresie decydowania o godzinach pracy, metodach oraz być w stanie wysłać odpowiednio wykwalifikowanego zastępcę. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, będą klasyfikowani jako pracownicy, co oznacza, że w zależności od ich statusu, kwalifikują się do zasiłku chorobowego, urlopu oraz po dwóch latach pracy otrzymują ochronę przed niesprawiedliwym zwolnieniem”.

https://www.facebook.com/retrocommercialtraining/videos/740887852964328/

źródło: constructionmanagermagazine.com
Kierowcy HGV UK