reklama

Nie ma co liczyć na zmianę decyzji w sprawie IR35 :/

Nie ma co liczyć na zmianę decyzji w sprawie IR35 :/

HMRC potwierdza, że proponowane zmiany podatkowe, które mogą podwyższyć stawki agencyjnych kierowców o 20% wchodzą w życie od kwietnia.

reklama

Przegląd IR35 został przeprowadzony w styczniu tego roku na podstawie obietnicy przedwyborczej złożonej przez byłego kanclerza Sajida Javida aby„upewnić się, że proponowane zmiany są słuszne".

reklama

Przegląd potwierdził, że zmiany podatkowe, które mają na celu zapobieganie unikaniu podatków poprzez używanie firm ltd, powinny wejść w życie. Stwierdza: „Rząd nadal uważa, że rozszerzenie reformy na duże i średnie organizacje, które używają samozatrudnionych pracowników jest słuszną decyzją.”

Zgodnie ze zmianami duże i średnie firmy przewozowe o obrotach netto powyżej 10 mln GBP lub 50 lub więcej pracowników nie będą mogły przyjmować kierowców pracujących na Ltd. Zamiast tego kierowca będzie musiał zostać zatrudniony jako pracownik PAYE - albo przez firmę transportową, agencję kierowców, albo za pośrednictwem firmy parasolowej (umbrella).

https://www.facebook.com/retrocommercialtraining/videos/740887852964328/

Przewiduje się, że zmiany spowodują dodatkowe 20% kosztów wynajmu kierowców agencji i nasilą niedobór kierowców.

W przeglądzie zalecono jednak pewne ustępstwa w okresie przejściowym, w tym zwolnienie przedsiębiorstw w pierwszym roku z płacenia kar za wszelkie rzeczywiste błędy związane z przepisami. RHA ostrzega duże i średnie firmy, aby przygotowały się do nowego prawodawstwa, określając status kierowców i agencji kierowców z których korzystają.

reklama

Kieran Smith z Driver Require powiedział, że niektórzy przewoźnicy już odmawiają korzystania z kierowców ltd lub kierowców działających w ramach firmy parasolowej.

„XPO nakazuje, że będzie akceptować wyłącznie pracowników PAYE lub kierowców z firm typu umbrella, które są akredytowane przez Freelance and Contractor Service Association (FCSA).

https://www.facebook.com/BartoszLudwickiPolishBrokers/posts/539482200017782

Trzech z moich kluczowych klientów zamierza przyjąć to samo stanowisko ponieważ posiadanie tej akredytacji oznacza, że te firmy umbrella są w pełni kontrolowane przez takie organizacje jak Ernst i Young oraz BDO, a wyniki są przesyłane bezpośrednio do HMRC.”

reklama

Istnieją jednak obawy, że stanowisko XPO może doprowadzić do upadku mniejszych agencji.

Jeden z właścicieli agencji powiedział: „XPO i wiele innych dużych firm transportowych nalega, aby wszyscy kierowcy korzystali z systemu PAYE Agencji.

Nie bierze się pod uwagę faktu, że wielu jeździ tylko w niepełnym wymiarze godzin i wykonuje inne prace za pośrednictwem swojej spółki ltd, a firmy korzystają z agencji, aby wypełnić luki w obciążeniach. Teraz nie możemy z nimi współpracować. Mam tylko trzy osoby na kontrakcie, a bez tych zleceń być może będę faktycznie zmuszony zamknąć firmę."

https://www.facebook.com/Miltax/posts/2389225087850148

reklama

źródło: motortransport.co.uk
Kierowcy HGV UK

reklama