Strajk kierowców Wynnstay Agriculture Suppliers zawieszony na czas rozmów

Strajk kierowców Wynnstay Agriculture Suppliers zawieszony na czas rozmów

Kierowcy w Wynnstay Agriculture Suppliers głosowali w przeważającej mierze za działaniami strajkowymi w sporze dotyczącym nowej struktury płac, który jak twierdzą związki zawodowe, spowodowałby spadek zarobków nawet o 25%.

Kolejne głosowanie spowodowało, że 82% kierowców opowiedziało się za akcją zbiorową, która rozpoczęłaby się 24-godzinnym strajkiem kierowców pracujących w składach Llansantfraid i Carmarthen 2 marca.

Unite potwierdziło jednak, że zamiast tego w tym dniu odbędą się rozmowy między pracodawcą, a związkiem. Oficer regionalny Unite Jo Goodchild powiedział: „Unite ma nadzieję, że Wynnstay zastanowił się nad decyzją dotyczącą zmiany warunków pracy swoich pracowników i teraz podąży inną drogą. Podejmiemy te rozmowy w konstruktywny sposób, aby rozwiązać ten spór w sposób polubowny. Jeśli jednak nie zostaną poczynione postępy, perspektywa akcji zbiorowej pozostanie rozważona.”

Kierowcy HGV UK