Związki zawodowe potępiają firmy typu umbrella

Związki zawodowe potępiają firmy typu umbrella

Opłata za przyuczenie do zawodu (staż) została ustanowiona przez rząd, aby pomóc w finansowaniu programów szkoleniowych, i ma być płacona przez pracodawców, których wynagrodzenie przekracza 3 miliony funtów.

Jak wyszło na jaw, przynajmniej jedna firma każe personelowi pokryć tą opłatę. Co więcej, Grupa Kontraktująca Clipper odejmuje również składki na ubezpieczenie społeczne swojego pracodawcy od wynagrodzeń pracowników. Jest to bardzo typowe dla tak zwanego zatrudnienia parasolowego (umbrella).

„Obiecano mi wynagrodzenie w wysokości £12,50 za godzinę”, powiedział kierowca ciężarówki Kevin Stewart z Liverpoolu.

„Kiedy otrzymałem potwierdzenie wypłaty online, zauważyłem różnego rodzaju dedukcje, których nie rozumiałem. Wyszło na to, że za godzinę jazdy samochodem ciężarowym i pracy po nocach otrzymałem £7,85. Odszedłem po trzech tygodniach.”

Kevin jeździł dla UK Mail, ale płaciła mu firma Clipper.

Dyrektor Clipper Rob Wilks przyznał, że opłata za przyuczenie do zawodu i ubezpieczenie społeczne pracodawcy zostały pobrane z pensji Kevina mówiąc, że agencja rekrutacyjna, która reklamowała pracę powinna była go poinformować, że będzie taka opłata.

„Jeśli agencja rekrutacyjna chciała, aby pracownik otrzymał wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu w wysokości £12,50 , wówczas uzgodniona stawka godzinowa powinna być wyższa, aby pokryć koszty naszej firmy” - powiedział Wilks.

Dyrektor agencji pracy Smartcall Recruitment Limited Paul Kimber powiedział, że Kevin otrzymał różne opcje płatności i wybrał opję parasolową.

Rzecznik UK Mail powiedział, że firma prowadzi dochodzenie: „Oczekujemy, że wszyscy nasi zewnętrzni partnerzy i agencje będą w pełni przestrzegać naszych umów, które obejmują płacenie kierowcom uzgodnionej standardowej stawki, co nie miało miejsca w tym przypadku”.

Unite - największy związek zawodowy w Wielkiej Brytanii, określił wynagrodzenie Kevina jako „ochłapy”.

Krajowy urzędnik ds. transportu drogowego Adrian Jones powiedział: „Zmuszanie pracownika do uiszczania opłaty za staż to nowe dno firm parasolowych. Teraz nakładają podatki pracownikom, które sami powinni płacić.”

Kierowcy HGV UK