Poziomy zdolności finansowej od 1 stycznia 2020 r dla przewoźników towarów i pasażerów

Poziomy zdolności finansowej od 1 stycznia 2020 r dla przewoźników towarów i pasażerów

Jak potwierdza Tim Ridyard z Ashton Legal, wysokość dostępnych środków na koncie wymaganych przez posiadaczy licencji operatora krajowego i międzynarodowego w UK pozostaje niezmieniona w następujący sposób:

Pierwszy pojazd - £8000

Dodatkowe pojazdy - £4450

Zdolność finansowa jest obowiązkowa i wymagana przez cały okres ważności licencji.

Kwoty wymagane w przypadku licencji standardowych (Standard Licence) są rozpatrywane corocznie 1 października w odniesieniu do wartości euro w stosunku do funta szterlinga. Obecne kwoty są znacznie wyższe niż kilka lat temu, gdzie np. 1 stycznia 2016 r. wynosiły one £6650 / £3700 (tj. o ok. 17% mniej). Pozostaje ustalić, jaka będzie wycena w październiku 2020 r. od stycznia 2021 r. i jak ostatecznie kwoty mogą się zmienić po Brexicie.

Kwoty wymagane dla posiadaczy licencji z ograniczeniami (Restricted Licence) również pozostają niezmienione i utrzymują się przez wiele lat w wysokości £3100 za pierwszy pojazd i £1700 za dodatkowe pojazdy.

Zdolność finansowa firmy transportowej w UK ciągłym problem

Nieprzestrzeganie tego wymogu może prowadzić do poważnych konsekwencji, w szczególności cofnięcia licencji.

Sposób, w jaki środki finansowe są uważane za „dostępne”, dla wielu operatorów jest skomplikowany i może wydawać się niezrozumiały. Wielu operatorów również nieświadomie narusza wymagania. Brakuje wiedzy w jaki sposób działa reżim finansowy, narażając operatorów na ryzyko utraty licencji, gdy fundusze nie są wystarczające i „łatwo dostępne”. Na przykład środki finansowe wymagane od operatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą być na kontach firmowych - środki na osobistych kontach bankowych dyrektora nie są uważane za dostępne dla takiego operatora. I odwrotnie, w niektórych okolicznościach operatorzy mogą faktycznie mieć wystarczające zasoby, ale nie zdają sobie sprawy, że tak jest.

Zdarzają się sytuacje, w których firma napotyka problemy finansowe, przez co nie jest w stanie spełnić wymogu zdolności finansowej. Często może to nie wynikać z winy firmy, np. w przypadku niepowodzenia działalności ważnego klienta pozostawiając operatorowi należne duże sumy pieniędzy. Należy to zgłosić do Traffic Commissioner, jeśli oznacza to, że wymogi nie mogą być spełnione.

Operatorzy mogą składać wnioski do Traffic Commissioner o „okres karencji”, w ramach którego muszą wykazać, że będą mogli spełnić ten wymóg. Traffic Commissioner zdaje sobie sprawę, że od czasu do czasu firmy napotykają prawdziwe problemy i starają się pomóc.

Jeżeli jednak Traffic Commissioner stwierdzi, że zdolność finansowa nie jest zadowalająca, operatorowi zostanie wydane pismo informujące, że licencja zostanie cofnięta w przypadku braku dalszych dowodów lub wniosku o przesłuchanie.

Zazwyczaj kontrola Urzędu Traffic Commissioner, czy operator ma wystarczające środki finansowe, odbywa się w różnych sytuacjach, w tym:

- co 5 lat podczas odnowienie licencji

- w sprawie wniosku o zwiększenie licencji (czasami okazuje się, że nie ma wystarczających środków na istniejącą licencję, co oznacza, że wniosek należy odrzucić)

- w przypadku publicznego dochodzenia

Wielu operatorów nie monitoruje na bieżąco swojej zdolności finansowej do spełnienia tego wymogu, ale powinno to zrobić. Szczegółowe podejście do sytuacji finansowej znajduje się w wytycznych Starszego Traffic Commissioner, ale w razie potrzeby należy skorzystać ze specjalistycznej porady prawnej.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu ze specjalistami

źródło: ukhaulier.co.uk
Kierowcy HGV UK