Network Rail bierze się za operatorów ciężarówek w kampanii „Wise Up, Size Up”

Network Rail bierze się za operatorów ciężarówek w kampanii „Wise Up, Size Up”

Network Rail potwierdza, że nie ma usprawiedliwienia dla kierowców samochodów ciężarowych i braku wiedzy na temat wysokości ich pojazdów, i będzie wyciągać konsekwencje przeciwko firmom uszkadzającym wiadukty.

Operator sieci kolejowej powiedział, że według własnych badań 52% kierowców ciężarówek nie bierze pod uwagę niskich wiaduktów podczas planowania trasy, a 43% przyznało, że nie zna rozmiaru pojazdu.

W zeszłym roku zgłoszono prawie 2000 przypadków uderzenia w wiadukty kolejowe, co daje średnią ponad pięć razy dziennie i powoduje ponad dziewięć godzin opóźnień wśród pasażerów kolei.

Network Rail rozpoczęła teraz kampanię „Zmądrzej, Zmierz się”, aby edukować i wspierać kierowców w celu zmniejszenia liczby uderzeń w wiadukty, które powodują ryzyko i zakłócenia zarówno dla użytkowników dróg, jak i pasażerów kolei.

Sir Peter Hendy, prezes Network Rail, powiedział: „Jest to bardzo pracowita pora roku dla kierowców dużych pojazdów ciężarowych, więc zrozumiałe jest, że może być dodatkowa presja, aby dotrzeć do miejsc docelowych na czas, ale nie ma wymówki, aby nie znać wysokości pojazdu przed rozpoczęciem podróży. Oprócz narażania życia na drodze i kolei oraz powodowania długich opóźnień dla pasażerów i użytkowników dróg, kierowcy są narażeni na utratę licencji i pozostawienie pracodawcom wysokich rachunków za naprawy i koszty opóźnień pociągów wraz z silnym ryzykiem utraty licencji własnego operatora. ”

FTA stwierdziło, że operatorzy muszą podjąć środki ostrożności, aby zapobiec wystąpieniu incydentów. Malcolm Bingham, szef FTA ds. Polityki zarządzania siecią dróg, powiedział: „Podczas gdy obciążenie pracą kierowców samochodów ciężarowych często wzrasta w okresie świątecznym, nie ma usprawiedliwienia, aby nie planować z wyprzedzeniem; powinni oni - we współpracy z operatorami - zawsze zwracać szczególną uwagę na wysokość pojazdu i wysokość ładunku, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas przejazdu przez prześwity wiaduktów. W końcu uderzenie w wiadukt może spowodować, że firmy będą musiały zapłacić wysokie rachunki za naprawę wiaduktu, jak i pojazdu, a także rekompensatę za wszelkie wynikające z tego opóźnienia pociągów, które mogą być znaczne; zarówno kierowca, jak i operator ryzykują utratą licencji. ”

W najnowszym raporcie komisarzy ds. Ruchu drogowego również podkreślono problem, a starszy TC Richard Turfitt powiedział, że „był zaskoczony nieadekwatnym podejściem operatorów do zapobiegania uderzeń w wiadukty”.

źródło: motortransport.co.uk
Kierowcy HGV UK