Komentarz: Brexitowa wiadomość dla firm logistycznych: „bądźcie przygotowani”

Komentarz: Brexitowa wiadomość dla firm logistycznych: „bądźcie przygotowani”

W obliczu niepewności związanej ze zbliżającym się Brexitem, detaliści i dostawcy gromadzą niezbędne zasoby, aby zapobiec potencjalnym brakom.

Możliwość opóźnienia czy zatrzymania towarów na granicy brytyjsko-unijnej doprowadzić może do znacznych strat finansowych zarówno dla przedsiębiorstw importujących, jak i eksportujących.

Chociaż takie działania mogą wydawać się sensacyjne, to wielu obecnie uważa gromadzenie zapasów za rozsądną polisę ubezpieczeniową na wypadek zakłóceń w sieci dostaw.

Z potencjalnie wieloma efektami Brexitu, wiele firm, które mają kontakt z konsumentami uważa, że pozostawiono im niejasny kierunek przygotowywania sieci dostaw na wyjście Wielkiej Brytanii z UE.

Czy gromadzenie zapasów naprawdę może być receptą na większość zakłóceń?

W przypadku niektórych towarów takich jak np. leki, rozsądnym może być zapobiegawcze gromadzenie zapasów. Na przykład Diabetes UK ma zapewnienia od trzech dostawców insuliny, że każdy z nich ma zapasy insuliny w magazynach na co najmniej 16 tygodni.

Jednak w przypadku innych sektorów jest to niewykonalne, np. detalistów polegających na stałej i niezawodnej dostawie towarów łatwo psujących się sprowadzanych do Wielkiej Brytanii z UE. Wielka Brytania po prostu nie ma wystarczającej powierzchni magazynowej do przechowywania ogromnych ilości towarów, które pokryłyby zapotrzebowanie w razie długotrwałych zakłóceń, a kraj jest samowystarczalny tylko w 61%.

Ponadto transport tak dużej ilości towarów i w tak krótkim czasie wymagałby od firm przyspieszenia dostaw przed wejściem w życie Brexitu. Odpowiedzią jest zatem podjęcie działań w celu zminimalizowania wpływu ewentualnych zakłóceń na sieć dostaw.

W rzeczywistości wiele przedsiębiorstw już przygotowuje się do płynnego przejścia do normalnego funkcjonowania po Brexicie - nie poprzez gromadzenie zapasów, ale dzięki innowacjom, które jednocześnie zapewnią lepszą wydajność.

Chociaż wokół wielu szczegółów brexitowej zmiany stoi znak zapytania, to wiemy jedno - że Brexit nadchodzi. A w pozostałym czasie wdrożenie odporności i elastyczności w łańcuchach dostaw jest jednym z największych wyzwań menadżerów logistyki.

Jak zmienią się służby celne?

Menadżerowie logistyki obawiają się, że po rozwodzie z UE Wielka Brytania będzie mieć kłopoty z wypełnieniem luk i chociaż proponowana umowa określa gdzie będzie granica, wciąż niewiele jest szczegółów na temat tego, jak nowe procesy będą działać na co dzień.

Jednak na arenie międzynarodowej istnieje kilka modeli, które mogą działać jako przykład, a najlepsze praktyki określone przez Światową Organizację Handlu pokazują, w jaki sposób kraje spoza UE tworzą swoje sieci dostaw.

Niezależnie od tego, jaki system zostanie wybrany w celu zastąpienia dotychczasowej metody handlu, firmy logistyczne skorzystają z proaktywnego uelastycznienia swoich łańcuchów dostaw. Technologie takie jak elektroniczna wymiana danych w chmurze (EDI) pomagają przedsiębiorstwom aktualizować wszystko: od tras po dokumentację celną, aby niemal natychmiast mogli dostosować się do nowych przepisów.

Umożliwi to organizacjom sprawne reagowanie na zmieniający się krajobraz celny, a także pokona wszelkie potencjalne przeszkody.

Zmniejszeniu tarć na granicy mogą pomóc upoważnienia dla podmiotów gospodarczych AEO (Authorised Economic Operators). Akredytacja jest przyznawana wysoce renomowanym dostawcom. Powinno to prowadzić do łatwiejszych przepraw granicznych oraz uproszczonych procedur celnych.

Chociaż status AEO może być ważny w przyszłości, fizyczne procedury takie jak składowanie celne i procedury uproszczone w zakresie transportu celnego (CFSP) mogą już teraz przynieść realne korzyści. Przy zastosowaniu odpowiednich technologii, zgodność może nie być nawet konieczna na samej granicy, a udostępnianie informacji w chmurze oznacza, że firmy mogą przesyłać je elektronicznie z wyprzedzeniem.

Nowa umowa Brexitowa z 17 października wprowadziła potencjał jeszcze większej złożoności ceł w Irlandii Północnej, którą można złagodzić poprzez planowanie i wdrożenie odpowiedniej procedury i rozwiązań.

Co może się stać z globalnymi sieciami dostaw?

W obliczu różnorodnych wyzwań, operacje logistyczne przechodzą obecnie na model „globalnej sieci handlowej”. Zmiany w stosunkach Wielkiej Brytanii z UE jako organem oznaczają, że rozwijanie stosunków międzynarodowych stanie się jeszcze ważniejsze.

Być może krajowe horyzonty UK kurczą się, ale coraz bardziej zglobalizowany przemysł logistyczny oznacza, że istnieje wiele możliwości rozwoju poprzez partnerstwa biznesowe.

Dzięki możliwości integracji wszystkich danych w „chmurze”,  firmy są w stanie zarządzać wszystkimi transakcjami i działaniami w jednym miejscu i w czasie rzeczywistym. Relacje partnerskie staną się zatem nie tylko bliższe i bardziej komunikatywne, ale także bardziej elastyczne.

Aby to osiągnąć, firmy wymagają dostępu do globalnej sieci innych spedytorów, partnerów handlowych i przewoźników. Jednak ze względu na współpracę i charakter cyfrowy nie wymaga to narzutów ani początkowych inwestycji związanych z wejściem na nowy rynek lub sektor.

Globalne sieci intenetowe pozwalają firmom rozwijać się stopniowo i przy relatywnie mniejszym ryzyku co oznacza, że w przypadku szybkich zmian po Brexicie firmy będą mogły zmieniać swoją strategię biznesową zręcznie, bez poświęcania zaangażowanych aktywów.

Obejście chaosu Brexitu

Podstawą udanych operacji sieci dostaw jest współdziałanie i współpraca, która po Brexicie raczej się nie zmieni. Dostawcy logistyki, którzy oferują szybką i sprawną interakcję z partnerami na całym świecie będą lepiej przygotowani do dostrzeżenia nowych możliwości poza horyzontem Brexitu.

Przede wszystkim operatorzy logistyczni muszą zrobić jedną podstawową rzecz: być przygotowanym. Chociaż zmiany są niejasne to widać, że zwiększenie odporności i elastyczności w łańcuchu dostaw ma ogromne znaczenie dla przygotowania się na potencjalne zakłócenia, niezależnie od czynników leżących u podstaw.

Pomimo zerwania więzi z UE, tworzenie nowych cyfrowych łączy w sieciach dostaw jest rozwiązaniem, które przyniesie korzyści operacjom logistycznym w tym okresie niepewności i na wiele lat.

źródło: theloadstar.com
Kierowcy HGV UK