Kierowcy samochodów ciężarowych zarabiają najwięcej w Londynie, ale East Midlands oferuje najwyższy standard życia

Kierowcy samochodów ciężarowych zarabiają najwięcej w Londynie, ale East Midlands oferuje najwyższy standard życia

Według nowego raportu East Midlands plasuje się jako region o najwyższych wskaźnikach wynagrodzeń kierowców samochodów ciężarowych i wolnych miejsc pracy.

Odkrycie pochodzi z badania przeprowadzonego przez NimbleFins, firmę zajmującą się badaniami konsumenckimi, która wykorzystała dane z 2018 roku z Urzędu Statystyki Krajowej (ONS) do ustalenia standardu życia kierowców samochodów ciężarowych według regionu.


W badaniu obliczono liczbę miejsc pracy na danym obszarze podzieloną przez populację mieszkańców w wieku 16–64 według liczby kierowców ciężarówek na 1000 pracujących osób i porównano poziomy wynagrodzeń z kosztami utrzymania, dzieląc średnią płacę przez typowe wydatki na gospodarstwo domowe.


Badanie wykazało, że kierowcy ciężarówek w East Midlands wyszli na prowadzenie, zarabiając średnio rocznie 30 496 funtów, z dostępnymi 16 000 miejscami pracy dla kierowców ciężarówek, średnio 6,5 miejsc pracy na 1000 pracujących osób oraz stosunek kosztów do kosztów utrzymania wynoszący 1.10.


Kierowcy ciężarówek w Londynie zarobili najwięcej - średnio 31 110 GBP rocznie, ale stolica zajęła dziewiąte miejsce wśród 11 regionów, oferując zaledwie 8 000 miejsc pracy dla kierowców ciężarówek, współczynnik ilości miejsc pracy wynoszący 1,6 miejsca pracy na 1000 pracowników oraz wynagrodzenie w porównaniu z kosztami życia w stosunku 0,91.


West Midlands zajął drugie miejsce w tabeli ligowej. Obszar oferował więcej miejsc pracy niż East Midlands bo aż 17 000, ale średnie wynagrodzenie kierowców samochodów ciężarowych na tym obszarze było niższe i wyniosło 29 567 funtów rocznie, przy współczynniku ilości miejsc pracy wynoszącym 5,8 i współczynniku płac do kosztów utrzymania 1,17.


Yorkshire i Humber zajęły blisko trzecią pozycję ze średnim rocznym wynagrodzeniem w wysokości 28 923 funtów, szacunkową ofertą 20 000 miejsc pracy i współczynnikiem ilości zatrudnienia 7,4. Jednak stosunek płac do kosztów utrzymania w regionie wynoszący 1,07 spowodował, że obszar ten wypadł gorzej niż East i West Midlands.


Na dole ligi, na 10. i 11. miejscu znalazły się południowo-wschodnia i południowo-zachodnia część Anglii. Podczas gdy średnie wynagrodzenie dla kierowców samochodów ciężarowych w południowo-wschodniej Anglii wyniosło 30 274 funtów, przy 21 000 ofert pracy w ofercie, a ilość miejsc pracy wyniosła 4,4, to różnica między wynagrodzeniem a kosztami utrzymania wyniosła tylko 0,89. 

Na południowym zachodzie wynagrodzenie wyniosło 27 934 funtów, ilość miejsc pracy 5,8 na 1000 pracowników, a wynagrodzenie w stosunku to kosztów utrzymania to 0,94.
Erin Yurday, dyrektor generalny NimbleFins, powiedziała: „Dane pokazują, że East Midlands jest najlepszym regionem dla kierowców samochodów ciężarowych. Oprócz lokalnej gospodarki zależnej od branż takich jak produkcja, przetwórstwo żywności i rolnictwo, które polegają na transporcie drogowym, East Midlands oferuje kierowcom najlepszą kombinację wysokiej płacy, dostępności pracy i niższych kosztów utrzymania.

Oznacza to, że kierowcy mogą łatwiej znaleźć dobre zatrudnienie, a po ich zatrudnieniu pokrywają wydatki domowe za przeciętne wynagrodzenie kierowcy. Ponadto w okolicy znajduje się wiele ośrodków szkolenia kierowców, które pomagają nowym kierowcom uzyskać kwalifikacje.”

źródło: motortransport.co.uk
Kierowcy HGV UK