Jak porty morskie i lotniska mogą osiągnąć sukces po Brexicie – nowy raport

Jak porty morskie i lotniska mogą osiągnąć sukces po Brexicie – nowy raport

Nowa koalicja handlowa opublikowała raport wzywający rząd do przyznania specjalnego statusu ekonomicznego portom lotniczym i morskim, w celu stymulowania międzynarodowych inwestycji, zwiększenia produkcji i ostatecznie obniżenia cen dla konsumentów w Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Port Zones UK to nowa koalicja brytyjskich operatorów portów lotniczych i morskich, których celem jest promowanie rozwoju regionalnego, skoncentrowanego na kluczowych węzłach transportowych w Wielkiej Brytanii, poprzez określenie ulepszonych „stref przedsiębiorczości, rozwoju i stref wolnego handlu”. Członkowie, założyciele nowej organizacji to: British Ports Association (BPA), Regional and City Airports (RCA), Port of Milford Haven, Port of Tyne i Institute for Exports.

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił niedawno, że planuje utworzyć do 10 wolnych portów w Wielkiej Brytanii po Brexicie, umożliwiając firmom import towarów, a następnie reeksportowanie ich poza normalnymi przepisami podatkowymi i celnymi. Jednak Port Zones UK, który został oficjalnie uruchomiony w poniedziałek 9 września, opublikował nowy raport - licencję na prowadzenie działalności: „Strefy przedsiębiorczości, rozwoju i strefy wolnego handlu”, który bardziej szczegółowo analizuje potencjalnie potrzebne środki polityczne, aby odnieść sukces w każdym współczesnym programie wolnych portów.

W swoim raporcie Port Zones UK stwierdza, że zbliżające się odejście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej stworzyło impuls dla nowej i innowacyjnej polityki generującej wzrost w społecznościach regionalnych i przybrzeżnych. Należy jednak stworzyć warunki biznesowe, które zwiększą napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Wielkiej Brytanii.

Raport ujawnia trzy kluczowe obszary, na których rząd powinien się skoncentrować. Obejmują one m.in. przyspieszenie procesów udzielania pozwoleń na planowanie inwestycji, zapewnienie ścisłej koordynacji morskich i lądowych systemów planowania i zmniejszenie opóźnień wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Richard Ballantyne z Port Zones UK powiedział: „Podczas gdy Wielka Brytania odbudowuje globalne stosunki gospodarcze, handel jest bardzo ważny. Zaufanie przedsiębiorców, konsumentów i inwestorów jest - i będzie - nierozerwalnie związane z przyszłym sukcesem brytyjskiej gospodarki.”

„Nasz raport szczegółowo analizuje wymagane zmiany w planowaniu i wyznaczaniu stref korporacyjnych. Należy je uznać za część planowanego przez rząd programu wolnych portów. Jeśli się powiedzie, może przynieść Wielkiej Brytanii wymierne korzyści.”

„Na globalnym rynku, na którym konkurencja o kapitał, zasoby i wykwalifikowany personel jest zacięta, niezwykle ważne jest to, aby niezbędne sieci transportowe - takie jak lotniska i porty morskie - miały warunki, aby dalej się rozwijać”.

Jednym z kluczowych obszarów, na którym skupia się raport jest planowanie reformy i potrzeba przyspieszenia procesu rozwoju inwestycji, a w przypadku lotnisk i portów morskich uprawnienia do przyznania pozwolenia na planowanie zwykle spoczywa na lokalnych urzędach.

Raport analizuje również inne formy, które mogą przyjąć „Obszary przedsiębiorczości, rozwoju i wolnego handlu”.

Port of Tyne proponuje „wirtualną” strefę wolną, aby wzmocnić produkcję w Wielkiej Brytanii.

Regionalne i miejskie porty lotnicze (Regional and City Airports) promują rozwój wolnego handlu oparty na lotniskach we wszystkich operacjach handlowych w Wielkiej Brytanii, w tym na lotnisku w Bournemouth.

Port w Milford Haven stara się stworzyć strefę wolnego handlu ukierunkowaną na energię i rybołówstwo, a Haven Waterway, który posiada szereg terminali naftowych i gazowych, strefę przesyłu energii elektrycznej i rurociągów paliwowych do kluczowych lokalizacji w Wielkiej Brytanii.

źródło: ukhaulier.co.uk
Kierowcy HGV UK