15% wakatów kierowców samochodów ciężarowych będzie nieobsadzonych

15% wakatów kierowców samochodów ciężarowych będzie nieobsadzonych

Zgodnie z raportem opublikowanym w tym miesiącu, firmy logistyczne przewidują, że 15 procent wakatów dla kierowców ciężarówek nie zostanie obsadzonych z powodu niedoboru wykwalifikowanych pracowników w całym kraju.

Raport logistyczny z 2019 r.,uruchomiony przez FTA we współpracy z Santander Corporate and Commercial, sprawdził opinie ponad 500 przedsiębiorstw transportowych i logistycznych działających w Wielkiej Brytanii i na świecie, aby zapewnić wgląd w najnowsze wydarzenia polityczne i gospodarcze.

Sally Gilson, dyrektor ds. Kampanii Umiejętności w FTA, organizacji reprezentującej interesy sektora logistycznego, skomentowała: Niedobór wykwalifikowanych pracowników logistycznych w całym kraju nadal niszczy ten sektor rynku. Respondenci raportu logistyki FTA z 2019 r. przewidują, że 15 procent obecnych wakatów dla kierowców samochodów ciężarowych nie zostanie obsadzonych, a dla kolejnych 36 procent wakatów przewidują długie opóźnienia w znalezieniu odpowiednich kandydatów. W ciągu najbliższych 12 miesięcy są przewidywane również znaczące niedobory kierowców samochodów dostawczych, pracowników magazynów, monterów, techników i mechaników.

Pani Gilson dodała także: Sektor logistyczny jest siłą napędową gospodarki kraju, zatrudniając ponad 2,7 miliona osób i przyczyniając się do wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) o 124 miliardy funtów. Od kierowców samochodów ciężarowych po pracowników magazynów, gospodarka brytyjska po prostu nie może działać bez pracowników logistycznych - w innym razie przedsiębiorstwa przestałyby działać, a Wielka Brytania zaprzestałaby handlu.

Starzejąca się siła robocza, konkurowanie o wykwalifikowany personel i zmieniające się wzorce migracji - częściowo w odpowiedzi na Brexit - oznaczają, że stoimy w obliczu poważnych wyzwań związanych z rekrutacją i zatrzymaniem siły roboczej dla kluczowych ról logistycznych. W końcu średni wiek kierowcy samochodów ciężarowych wynosi 48 lat, jak stwierdzono w ankiecie, a 13 procent kierowców samochodów ciężarowych pracujących w Wielkiej Brytanii to obywatele UE - a po Brexicie ich pozostanie w kraju nie jest zagwarantowane.

Pani Gilson kontynuowała: Aby zaradzić przyszłym niedoborom kompetencji, FTA prowadzi kampanię na rzecz użycia niewykorzystanych środków z Opłat za praktyki zawodowe do celów wdrożenia bardziej elastycznych programów szkoleniowych oraz zmian w Białej Księdze dotyczącej przyszłej imigracji. Pracownicy spoza Wielkiej Brytanii są mile widziani w Wielkiej Brytanii zarówno przed i po Brexicie. 


Raport wykazał również, że globalna konkurencyjność Wielkiej Brytanii znacznie spadła i pilnie potrzebne są inwestycje w brytyjską infrastrukturę transportową i logistyczną, aby zwiększyć jej atrakcyjność dla międzynarodowych inwestorów. Ponadto badanie wykazało, że niepewność związana z Brexitem odbija się na branży logistycznej; 61 procent respondentów twierdzi, że ta niepewność stanowi barierę dla rozwoju ich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.

John Simkins, dyrektor ds. Transportu i logistyki w Santander Corporate and Commercial, powiedział: Niepewność była nieodłączną rzeczywistością dla brytyjskich przedsiębiorstw w ciągu ostatniego roku, zwłaszcza dla osób działających w transporcie i logistyce. Aby brytyjskie firmy mogły kontynuować swoją działalność z jak najmniejszymi problemami, bardzo ważne jest, abyśmy ściśle współpracowali z branżą transportu i logistyki, aby zapewnić im wsparcie w rekrutacji wykwalifikowanego personelu logistycznego, którego desperacko potrzebują. Znaczenie tego sektora nie może być niedoceniane, dlatego nadal angażujemy się w kontynuowanie naszej pracy z FTA i przedsiębiorstwami w sektorze w 2019 r. i później. 

Skuteczna logistyka ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania handlu w Wielkiej Brytanii, bezpośrednio wpływając na ponad siedem milionów osób zatrudnionych przy wytwarzaniu, sprzedaży i transporcie towarów. Poprzez Brexit, nowe technologie i inne destrukcyjne siły napędzające zmiany w sposobie przemieszczania się towarów przez granicę i poprzez łańcuch dostaw, logistyka nigdy nie była ważniejsza dla brytyjskiego PLC.

FTA, które jest mistrzem i pretendentem, reprezentując także członków z branży drogowej, kolejowej, morskiej i lotniczej, a także nabywców usług towarowych, takich jak detaliści i producenci, w rozmowach z rządem przemawia jednym głosem w imieniu całego sektora.

źródło: ukhaulier.co.uk
Kierowcy HGV UK