Klucz do kodów wykroczeń drogowych

Klucz do kodów wykroczeń drogowych

Dowiedz się o swoim SP30 z IN10 w krótkim czasie.

Nie masz pewności co do kodów skazujących za wykroczenia drogowe w Wielkiej Brytanii? Poniżej znajduje się wyjaśnienie niektórych najczęstszych wykroczeń drogowych oraz lista kodów.

Popularne kody wykroczeń:

  1. Jazda po alkoholu DR
  2. Przestępstwa ubezpieczeniowe IN
  3. Ograniczenia prędkości SP
  4. Korzystanie z telefonu komórkowego CU
  5. Kierunek ruchu i znaki TS

Oto kody wykroczeń w całości:

Wykroczenia związane z wypadkami

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez cztery lata od daty jego popełnienia.

Kod wykroczenia i liczba punktów:

AC10 Niezatrzymanie się po wypadku, 5-10 pkt.

AC20 Brak podania danych lub zgłoszenia wypadku w ciągu 24h, 5-10 pkt.

AC30 Niezdefiniowane okoliczności wypadku, 4-9 pkt.

Dyskwalifikacja kierowców

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez cztery lata od daty jego popełnienia.

Kod wykroczenia i liczba punktów:

BA10 Prowadzenie pojazdu po zakazie sądowym, 6 pkt.

BA30 Próba prowadzenia pojazdu po zakazie sądowym, 6 pkt.

BA40 Spowodowanie śmierci w czasie jazdy po zatrzymaniu prawa jazdy, 3-11 pkt.

BA60 Spowodowanie poważnych obrażeń w wyniku jazdy po zatrzymaniu prawa jazdy, 3-11 pkt.

Nieostrożna jazda

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez cztery lata od daty jego popełnienia.

Kod wykroczenia i liczba punktów:

CD10 Jazda bez należytej staranności i uwagi, 3-9 pkt.

CD20 Jazda samochodem bez poszanowania dla innych użytkowników dróg, 3-9 pkt.

CD30 Jazda bez należytej staranności i uwagi lub bez poszanowania dla innych użytkowników dróg, 3-9 pkt.

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez jedenaście lat od daty jego popełnienia.

CD40 Spowodowanie śmierci podczas jazdy po spożyciu alkoholu, 3-11 pkt.

CD50 Spowodowanie śmierci podczas jazdy po użyciu narkotyków, 3-11 pkt.

CD60 Spowodowanie śmierci podczas jazdy ze stężeniem alkoholu powyżej limitu, 3-11 pkt.

CD70 Spowodowanie śmierci przez nieostrożną jazdę, a następnie odmowa dostarczenia próbki do analizy, 3-11 pkt.

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez cztery lata od daty jego popełnienia:

CD80 Spowodowanie śmierci przez nieostrożną lub bezmyślną jazdę, 3-11 pkt.

CD90 Spowodowanie śmierci przez kierowanie bez prawa jazdy lub bez ubezpieczenia, 3-11 pkt.

Wykroczenia „techniczne”

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez cztery lata od daty jego popełnienia.

CU10 Korzystanie z pojazdu z uszkodzonymi hamulcami, 3 pkt.

CU20 Spowodowanie lub prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia ze względu na użycie nieodpowiedniego pojazdu lub użycie pojazdu z częściami lub akcesoriami (z wyjątkiem hamulców, układu kierowniczego lub opon) w niebezpiecznym stanie, 3 pkt.

CU30 Korzystanie z pojazdu z wadliwą oponą (oponami), 3 pkt.

CU40 Korzystanie z pojazdu z wadliwym układem kierowniczym, 3 pkt.

CU50 Spowodowanie lub prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia z powodu ładunku lub pasażerów, 3 pkt.

CU80 Korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, 3-6 pkt.

Lekkomyślna / niebezpieczna jazda

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez cztery lata od daty jego popełnienia.

DD10 Spowodowanie poważnych obrażeń w wyniku niebezpiecznej jazdy, 3-11 pkt.

DD40 Niebezpieczna jazda, 3-11 pkt.

DD60 Spowodowanie śmierci podczas prowadzenia pojazdu, 3-11 pkt.

DD80 Spowodowanie śmierci przez niebezpieczną jazdę, 3-11 pkt.

DD90 Szaleństwa na drodze, 3-9 pkt.

Alkohol

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez jedenaście lat od daty jego popełnienia.

DR10 Jazda lub próba jazdy z poziomem alkoholu powyżej limitu, 3-11 pkt.

DR20 Prowadzenie pojazdu lub próba jazdy w stanie po spożyciu, 3-11 pkt.

DR30 Jazda lub próba jazdy, a następnie brak dostarczenia próbki do analizy, 3-11 pkt.

DR31 Prowadzenie pojazdu lub próba jazdy, a następnie odmowa udzielenia zgody na analizę próbki krwi pobranej bez zgody, 3-11 pkt.

DR61 Odmowa udzielenia zgody na analizę próbki krwi pobranej bez zgody w okolicznościach innych niż prowadzenie pojazdu lub próba prowadzenia pojazdu, 10 pkt.

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez cztery lata od daty jego popełnienia:

DR40 Nadzorowanie pojazdu z poziomem alkoholu ponad limit, 10 pkt

DR50 Nadzorowanie pojazdu po spożyciu alkoholu, 10 pkt.

DR60 Brak dostarczenia próbki do analizy w okolicznościach innych niż jazda lub próba jazdy, 10 pkt.

DR70 Nieprawidłowe dostarczanie próbki do testu oddechowego, 4 pkt.

Narkotyki

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez jedenaście lat od daty jego popełnienia.

DG10 Prowadzenie pojazdu lub próba jazdy ze stężeniem narkotyku powyżej określonego limitu, 3-11 pkt.

DG60 Spowodowanie śmierci przez nieostrożną jazdę ze stężeniem narkotyku powyżej określonego limitu, 3-11 pkt.

DR80 Prowadzenie pojazdu lub próba prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków, 3-11 pkt.

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez cztery lata od daty jego popełnienia:

DG40 Nadzorowanie pojazdu z poziomem narkotyków ponad limit, 10 pkt

DR90 Nadzorowanie pojazdu pod wpływem narkotyków, 10 pkt.

Wykroczenia ubezpieczeniowe

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez cztery lata od daty jego popełnienia.

IN10 Korzystanie z pojazdu nieubezpieczonego, związane z ryzykiem dla innych użtkowników dróg, 6-8 pkt.

Wykroczenia licencyjne

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez cztery lata od daty jego popełnienia.

LC20 Prowadzenie pojazdu niezgodnie z posiadaną kategorią, 3-6 pkt.

LC30 Prowadzenie pojazdu po złożeniu fałszywej deklaracji zdrowotnej w procesie ubiegania się o uprawnienia, 3-6 pkt.

LC40 Prowadzenie pojazdu przez kierowcę, który nie zgłosił niepełnosprawności, 3-6 pkt.

LC50 Prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień z powodów medycznych, 3-6 pkt.

Różne wykroczenia

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez cztery lata od daty jego popełnienia.

MS10 Pozostawienie pojazdu w niebezpiecznym miejscu, 3 pkt.

MS20 Bezprawne przewożenie pasażera na motocyklu, 3 pkt.

MS30 Zabawy na drogach publicznych, 2 pkt.

MS50 Ściganie się na autostradzie, 3-11 pkt.

MS60 Wykroczenia nieobjęte innym kodem, 3 pkt.

MS70 Jazda z nieskorygowanym, wadliwym wzrokiem, 3 pkt.

MS80 Odmowa poddania się badaniu wzroku, 3 pkt.

MS90 Brak podania informacji o tożsamości kierowcy, itp., 6 pkt.

Wykroczenia na autostradzie

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez cztery lata od daty jego popełnienia.

MW10 Naruszenie specyficznych przepisów drogowych (z wyłączeniem ograniczeń prędkości) 3 pkt.

Przejścia dla pieszych

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez cztery lata od daty jego popełnienia.

PC10 Nieokreślone naruszenie przepisów dotyczących przejścia dla pieszych, 3 pkt.

PC20 Naruszenie przepisów dotyczących przejścia dla pieszych poruszającym się pojazdem, 3 pkt.

PC30 Naruszenie przepisów dotyczących przejścia dla pieszych pojazdem zaparkowanym, 3 pkt.

Ograniczenia prędkości

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez cztery lata od daty jego popełnienia. Jeśli chcesz obliczyć, jaka dokładnie byłaby twoja kara, sprawdź kalkulator prędkości.

SP10 Przekroczenie ograniczeń prędkości pojazdu ciężarowego, 3-6 pkt.

SP20 Przekroczenie ograniczenia prędkości dla danego typu pojazdu (z wyłączeniem ciężarówek i autobusów) 3-6 pkt.

SP30 Przekroczenie ustawowego ograniczenia prędkości na drodze publicznej, 3-6 pkt.

SP40 Przekroczenie ograniczenia prędkości pojazdu przewożącego pasażerów, 3-6 pkt.

SP50 Przekroczenie ograniczenia prędkości na autostradzie, 3-6 pkt.

Kierunek ruchu i znaki

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez cztery lata od daty jego popełnienia.

TS10 Nieprzestrzeganie sygnałów świetlnych, 3 pkt.

TS20 Nieprzestrzeganie podwójnych białych linii, 3 pkt.

TS30 Nieprzestrzeganie znaku „Stop”, 3 pkt.

TS40 Niezastosowanie się do wskazówek policjanta lub kierującego ruchem, 3 pkt.

TS50 Nieprzestrzeganie znaków drogowych (z wyjątkiem znaków „stop”, sygnalizacji świetlnej lub podwójnych linii białych) 3 pkt.

TS60 Nieprzestrzeganie sygnałów patrolu szkolnego, 3 pkt.

TS70 Niezastosowanie się do znaku kierunku ruchu, 3 pkt.

Kody specjalne

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez cztery lata od daty jego popełnienia.

TT99 Oznaczenie dyskwalifikacji w procedurze „totting-up”. Jeśli suma punktów karnych osiągnie 12 lub więcej w ciągu trzech lat, kierowca może zostać pozbawiony uprawnień.

Kradzież lub nieuprawnione użycie

Punkty za następujące wykroczenia pozostają na prawie jazdy przez cztery lata od daty jego popełnienia.

UT50 Nieuprawnione użycie pojazdu, 3-11 pkt.

Pozwolenia lub zezwolenia

W przypadku tych wykroczeń kod pozostaje taki sam, z wyjątkiem ostatniej cyfry - która zmienia się na 4.

Na przykład, jeśli ktoś prowadzi samochód nieubezpieczony, popełnia wykroczenie IN10.

Jeśli jednak ktoś pożycza przyjacielowi samochód, wiedząc dobrze, że przyjaciel nie jest ubezpieczony, może zostać skazany za IN14.

Innym przykładem jest sytuacja, w której kierowca korzysta z telefonu komórkowego (bez zestawu głośnomówiącego), a kod tego wykroczenia wynosi CU80.

Jeśli jednak pasażer w samochodzie odbierze telefon, a następnie przekaże go kierowcy wiedząc doskonale, że kierowca obsługuje pojazd - wówczas pasażer może być winny CU84.

Pomoc, doradztwo lub nagabywanie

W przypadku tych wykroczeń kod pozostaje taki sam, z wyjątkiem ostatniej cyfry - która zmienia się na 2 (np. CD30 staje się CD32).

Podżeganie

W przypadku tych wykroczeń kod pozostaje taki sam, z wyjątkiem ostatniej cyfry - która zmienia się na 6 (np. DD40 staje się DD46).

źródło: confused.com
Kierowcy HGV UK