Zakaz sprzedaży ciężarówek z silnikami wysokoprężnymi w Wielkiej Brytanii

Zakaz sprzedaży ciężarówek z silnikami wysokoprężnymi w Wielkiej Brytanii

W związku z ostatnimi obawami dotyczącymi środowiska, w branży pojawiło się wiele zaktualizowanych przepisów i wytycznych w celu poprawy emisji w całym kraju.

Łącznie z ULEZ w całym Londynie, strefy niskiej emisji są wprowadzane kolejno jeden po drugim w miastach w całym kraju. Chociaż jest to frustrująca sytuacja dla kierowców ciężarówek, którzy najbardziej cierpią z powodu kosztów związanych z pojazdem, rząd podejmuje te środki ostrożności, aby spełnić normy ustanowione przez inne kraje, starając się uratować planetę i mieszkańców tych obszarów przed niebezpieczeństwem zanieczyszczenia.

Biorąc to pod uwagę, Komisja ds. Infrastruktury Narodowej twierdzi, że jeśli rząd ma nadzieję osiągnąć swoje cele w zakresie redukcji zanieczyszczeń, powinien przedstawić swój plan usunięcia z rynku ciężarówek z silnikiem diesla jak i tych na benzynę do 2040 r.

Krajowa Komisja Infrastruktury oczekuje, że do 2050 r. przemysł transportu drogowego i kolejowego będzie wolny od dwutlenku węgla.

Komisja opublikowała raport: „Lepsza dostawa: wyzwanie dla transportu towarowego”, w którym szacuje się, że w ciągu następnych 30 lat transport samochodów ciężarowych wzrośnie o co najmniej 27% i może osiągnąć maksymalnie 45%. W przypadku samochodów dostawczych mile objęte tymi pojazdami mogą wzrosnąć nawet o 89% w ciągu najbliższych 30 lat.

Szacuje się, że obecnie transport drogowy i kolejowy produkują około 9% emisji gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii. Urzędnicy mówią, że jeśli nic nie zostanie zrobione, aby rozwiązać ten problem przed 2050 r., jedna piąta wszystkich dozwolonych emisji pochodziłaby z transportu drogowego i kolejowego.

Raport ostrzegł, że jeśli rząd nie podejmie działań w najbliższym czasie, problemy te będą się pogarszać i będzie znacznie trudniej osiągnąć założone cele w latach 2040-2050.

NIC oświadczyła, że ma nadzieję, że rząd ujawni wszystkie swoje plany w ciągu najbliższych 2 lat, dając przewoźnikom więcej czasu, niż potrzeba, aby przygotować się na nieuniknioną przyszłość. Mają nadzieję na dogłębny opis, w jaki sposób rząd zamierza zbliżyć się do zakazu sprzedaży wszystkich nowych samochodów z benzyną i olejem napędowym w kraju do 2040 r. oraz w jaki sposób infrastruktura zostanie przygotowana i poinformowana o zmianach, które w zaledwie 20 lat, staną się rzeczywistością, z którą będą musieli się zmierzyć przewoźnicy.

Wraz z postępem technologicznym ma nadzieję, że do czasu upływu tego terminu pojazdy napędzane elektrycznie lub przyjazne dla środowiska staną się normą dla wielu kierowców w całym kraju. Spowodowało to pewną frustrację wielu przewoźników i firm, ponieważ istnieje duża niepewność co do tego, w jaki sposób rząd zamierza to zintegrować w ciągu następnych 20 lat. Dobrze opracowany plan byłby bardziej korzystny dla członków branży, niż tylko oświadczenie, kiedy rząd planuje wprowadzić te zmiany w życie bez wyjaśnienia, jak to zrobić.

Kierowcy HGV UK