reklama

Niepokój o chaotyczny Brexit spowodował zwiększenie eksportu z UE do Wielkiej Brytanii

Niepokój o chaotyczny Brexit spowodował zwiększenie eksportu z UE do Wielkiej Brytanii

Firmy w Wielkiej Brytanii zwiększają zapasy, aby przygotować się na chaotyczny Brexit.

reklama

Obawy, że Wielka Brytania opuści UE bez porozumienia spowodowały wybuch importu towarów na wyspy brytyjskie. W porównaniu z poprzednim rokiem, transporty ciężarowe ze wszystkich części Europy w kierunku Wielkiej Brytanii wzrosły ponad dwukrotnie (o 112%) w pierwszym kwartale 2019 r. Są to aktualne dane na barometrze transportowym TIMOCOM, którego firma używa co kwartał do dokumentowania rozwoju ofert transportowych i wniosków dotyczących największej w Europie aplikacji do transportu towarów.

reklama

„Firmy z Wielkiej Brytanii, które polegają na imporcie z kontynentu europejskiego zwiększają swoje zapasy, aby być przygotowanym na wypadek twardego Brexitu” - komentuje wyniki kwartalne David Moog, analityk biznesowy TIMOCOM. Według analityka danych, twardy Brexit może oznaczać, że pojazdy, które chcą wjechać do Wielkiej Brytanii będą musiały czekać wyjątkowo długo. „Opłaty celne od towarów są kolejnym niepewnym czynnikiem” - mówi Moog zauważając, że największy wzrost eksportu do Wielkiej Brytanii miał miejsce z Niemiec, Francji i Polski.

reklama

Zmiany podaży i popytu na rynku niemieckim i na kontynencie europejskim są zupełnie inne. „Ochłodzenie gospodarcze w końcu dotarło do branży transportowej”, mówi o wynikach kwartalnych Gunnar Gburek, rzecznik firmy TIMOCOM.

Liczba firm przeglądających stronę TIMOCOM w zakresie opcji transportowych dla handlu ich towarami zmniejszyła się w pierwszym kwartale 2019 r. Średnio od stycznia do marca 2019 r. na każde 48 ofert pojazdów były 52 oferty przewozowe. Stosunek ładunków do pojazdów w pierwszym kwartale ubiegłego roku wyniósł 54:46.

reklama

Zwiększone opłaty za przejazdy ciężarówkami ograniczają liczbę ofert transportowych

Wyższe opłaty za przejazd, które zostały wprowadzone dla ciężarówek w Niemczech na początku roku miały również wpływ na podaż i popyt na rynku transportowym. W pierwszych trzech miesiącach tego roku TIMOCOM udokumentował spadek ofert pojazdów o 12% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. „Wysokie stawki opłat, między innymi oznaczają, że europejskie firmy nie mające siedziby w Niemczech mają mniej powodów do oferowania transportu na terenie Niemiec ”- tłumaczy Gburek.

Barometr transportowy jest instrumentem wykorzystywanym przez firmę informatyczną TIMOCOM Smart Logistics System do analizowania kwartalnych tendencji w popycie i ofertach transportowych, jakie można znaleźć na giełdzie ładunków. TIMOCOM jest największą platformą systemową dla transportu drogowego towarów w Europie, z ponad 130 tysiącami użytkowników i 750 tysiącami międzynarodowych ofert ładunków i pojazdów każdego dnia.

reklama

reklama

źródło: ukhaulier.co.uk
Kierowcy HGV UK

reklama