Już od jutra nowe opłaty za wjazd do Londynu!

Już od jutra nowe opłaty za wjazd do Londynu!

Burmistrz Londynu 8 kwietnia 2019 r. wprowadza strefę ultra niskiej emisji (ULEZ) w centrum Londynu.

ULEZ ma kluczowe znaczenie dla planów burmistrza dotyczących poprawy zdrowia londyńczyków poprzez oczyszczenie toksycznego powietrza w mieście, które doprowadza do śmierci tysięcy londyńczyków każdego roku.

Większość pojazdów poruszających się w ULEZ będzie musiała spełnić nowe, bardziej rygorystyczne normy emisji lub płacić dzienną opłatę za podróż w obrębie obszaru.

ULEZ będzie działał na tym samym obszarze co obecna strefa opłat za wjazd do centrum i będzie obowiązywał 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Kogo to dotyczy?

Vany, samochody ciężarowe, autokary, autobusy, samochody osobowe, motocykle i wszystkie inne pojazdy będą musiały spełnić nowe, bardziej rygorystyczne normy emisji lub płacić dzienną opłatę ULEZ. Jest to dodatek do opłaty za wjazd do centrum miasta. Zastąpi opłatę T-Charge (oficjalnie znaną jako dopłata za emisję), która została wprowadzona w październiku 2017 r.

Możesz sprawdzić, czy ULEZ obejmie Twój pojazd, korzystając z tego bezpłatnego linku: https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone/check-your-vehicle

Możesz również sprawdzić, które obszary mieszczą się w strefie pobierania opłat za pomocą tego linku: https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone/ulez-where-and-when#postcode

Ankieta

Czy poleciłbyś zawód kierowcy swojemu znajomemu?

Niektórzy kierowcy i pojazdy kwalifikują się do tymczasowej zniżki lub pełnego zwolnienia z opłaty ULEZ. Możesz zobaczyć pełną listę opłat, rabatów i zwolnień, a także inne informacje o ULEZ na stronie internetowej TfL: https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone

Dlaczego warto wprowadzić ULEZ?

ULEZ jest częścią działań, które burmistrz wdraża w celu rozwiązania kryzysu zdrowia publicznego spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza w Londynie.

Tysiące londyńczyków umiera przedwcześnie każdego roku z powodu długotrwałego narażenia na zanieczyszczenie powietrza, podczas gdy ponad 400 szkół w stolicy znajduje się na obszarach przekraczających legalne poziomy jakości powietrza. A każdy londyńczyk w stolicy żyje na obszarze przekraczającym wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dla najbardziej niebezpiecznych toksycznych cząstek.

Około połowa emisji z transportu drogowego to tlenki azotu (NOx), które przyczyniają się do nielegalnego poziomu dwutlenku azotu (NO2) i pyłu zawieszonego (PM).

ULEZ pomoże zmniejszyć te emisje, chronić dzieci przed uszkodzeniem płuc, zmniejszyć ryzyko chorób dróg oddechowych i chorób serca u dorosłych oraz poprawić zdrowie osób narażonych na najwyższe poziomy zanieczyszczenia.

Ankieta

Co zdecydowało o wyborze pracy kierowcy, którą wykonujesz?

Burmistrz przyspieszył datę wprowadzenia londyńskiej strefy ultra niskiej emisji (ULEZ) z 2020 r. na 2019 r. I potwierdził, że ULEZobejmie północną i południową obwodnicę od 25 października 2021 r.

Ponad 18 000 londyńczyków odpowiedziało na publiczne konsultacje burmistrza w sprawie ULEZ, z czego prawie 60% (11 041) zdecydowanie popierało zasadę ULEZ, a 63% (11 383) wspierało wcześniejsze założenia.

Co jeszcze robi burmistrz?

ULEZ jest jednym z wielu działań podejmowanych przez burmistrza w celu oczyszczenia powietrza w Londynie. Wynika to z szeroko podjętych działań, które burmistrz rozpoczął w walce z najbardziej zanieczyszczającymi samochodami, autobusami i taksówkami.

Obejmuje to:

• zapewnienie, że od 2018 r wszystkie nowe piętrowe autobusy będą hybrydowe, wodorowe lub elektryczne

• wprowadzenie do końca 2019 r. 12 stref autobusowych o niskiej emisji w niektórych najgorzej zanieczyszczonych obszarach Londynu

• do października 2020 przeprowadzenie modernizacji 5.000 starszych autobusów, tak aby obniżyć emisję spalin

Burmistrz zdaje sobie sprawę, że niektórzy kierowcy będą potrzebować pomocy finansowej aby przejść na bardziej ekologiczną opcję transportu, dlatego wzywa rząd do stworzenia funduszu, aby zaoferować kierowcom uczciwe warunki. Jest to szczególnie ważne dla właścicieli pojazdów z silnikiem diesla, którzy zakupili je w oparciu o rekomendacje rządowe, które twierdziły, że są bardziej przyjazne dla środowiska.

Jaki wpływ będzie miał ULEZ?

Oczekuje się, że ULEZ:

• przyczyni się do poprawy jakości powietrza dla milionów ludzi w Londynie

• zmniejszy emisję NOx spalin nawet o 45 procent

Efekty te będą szczególnie korzystne dla dzieci i młodzieży, osób starszych, osób z problemami układu oddechowego i mieszkańców obszarów o wysokim stopniu zanieczyszczenia.

Rozszerzenie strefy ULEZ planowane jest na październik 2021.

Ankieta

Co dalej z Brexitem?

źródło: london.gov.uk
Kierowcy HGV UK