Jedna piąta etatów kierowców nieobsadzona w europejskim sektorze transportu drogowego

Jedna piąta etatów kierowców nieobsadzona w europejskim sektorze transportu drogowego

Nowy raport Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (International Road Transport Union - IRU) stwierdza, że europejski sektor transportu drogowego stoi w obliczu najbardziej dotkliwego niedoboru kierowców zawodowych od dziesięcioleci.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem brakuje kierowców ciężarówek?

Raport opiera się na spostrzeżeniach branży transportowej w Europie oraz na podstawie dwóch ankiet przeprowadzonych przez IRU.

Ankieta przeprowadzona wsród członków IRU i stowarzyszonych organizacji z Europy, która miała miejsce od października 2018 r. do stycznia 2019 r. ujawniła widoczny niedobór 21% kierowców w sektorze transportu towarowego i 19% w sektorze autobusowym. Problem nasila się, a przewidywany deficyt wraz ze wzrostem popytu w 2019 roku ma osiągnąć 40% w obu sektorach.


Boris Blanche, dyrektor zarządzający IRU skomentował: „Branża transportowa musi podjąć natychmiastowe i zdecydowane działania w celu rozwiązania problemów kadrowych. Problem pozostawiony sam sobie będzie miał poważne konsekwencje dla europejskiej gospodarki i doprowadzi do wzrostu kosztów przedsiębiorstw, konsumentów i pasażerów.

„W tym zawodzie nie brakuje możliwości rozwoju. Nasze badania wykazały, że na ogół praca ta daje wysoką satysfakcję, a jedynie 20% badanych kierowców wyraża niezadowolenie z wykonywanej pracy”.

Ankieta

Czy poleciłbyś zawód kierowcy swojemu znajomemu?

Co powoduje niedobór kierowców?

Zgodnie z badaniami IRU:

- 57% kierowców płci męskiej i 63% kierowców płci żeńskiej uważa, że zły wizerunek zawodu dławi rekrutację.

- 79% kierowców uważa, że trudność w przyciąganiu kobiet do zawodu kierowcy jest jedną z głównych przyczyn ich braku. Wskazują na to dane z Międzynarodowego Forum Transportu: kierowcy płci żeńskiej stanowią zaledwie 2% europejskich kierowców transportu drogowego.

- 70% kierowców w wieku 25–34 lata uważa, że trudność w przyciąganiu młodych kierowców jest jedną z głównych przyczyn ich braku.

- 76% kierowców uważa, że warunki pracy, a 77%, że długie okresy przebywania poza domem zniechęcają do podjęcia zawodu.

Przemysł cierpi również na starzejącą się siłę roboczą. W Europie większość firm sektora transportu towarowego zatrudnia kierowców, których średni wiek wynosi 44 lata, podczas gdy w sektorze transportu pasażerskiego średni wiek zatrudnionych kierowców to 52 lata.

Blanche kontynuował: „Należy podjąć globalny wysiłek w celu zaradzenia negatywnym i błędnym wyobrażeniom na temat tego zawodu i należy poprawić jego wizerunek. Jednocześnie wszyscy partnerzy z branży transportowej muszą działać na rzecz poprawy warunków pracy. Powinno się poprawić sposób traktowania kierowców i zapewnić odpowiednią i wystarczającą infrastrukturę i udogodnienia.”

Ankieta

Gdzie robiłeś swoje prawo jazdy?

 „Aby przemysł mógł przyciągnąć nową siłę roboczą, zwłaszcza młodych ludzi i kobiety, należy wprowadzić lepszą politykę rekrutacyjną w całym sektorze”.

Aby sprostać wyzwaniom, IRU ściśle współpracuje ze swoimi członkami w celu stworzenia krótko, średnio i długoterminowego planu działania.

IRU podjęło już kroki, w tym regularne gromadzenie solidnych danych firmowych, aby znaleźć fakty i monitorować trendy. Wspólnie z Europejską Radą Spedytorów (European Shippers Council - ESC) podjęło wspólną inicjatywę w celu opracowania wspólnych zasad mających na celu poprawę traktowania kierowców w miejscach dostaw. IRU utworzyło również grupę ekspertów zajmującą się przepisami dotyczącymi szkolenia kierowców i ich skutecznością.

IRU utworzy „kobiety w transporcie” (Women in Transport Network), której celem będzie zwiększenie liczby kobiet w sektorze transportu i ich reprezentacja na wszystkich szczeblach pracy, a także promowanie transportu jako atrakcyjnego miejsca pracy dla kobiet. Będzie stworzony sposób nagradzania kobiet - kierowców i firm osiągających najlepsze wyniki w zakresie rekrutacji, integracji i utrzymania.

Ankieta

Co dalej z Brexitem?

Matthias Maedge, delegat generalny IRU, ostrzegł: „Niedobór kierowców już powoduje okropne bóle głowy u przewoźników, a to ma wpływ na ludzi i firmy, które polegają na ich usługach. Niestety, to się tylko pogorsza. Nie powinniśmy dać się zwieść myśleniu, że ten problem rozwiąże się sam. Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, dopóki branża transportu drogowego nie zobaczy pełnej automatyzacji, a częściowe przejęcie, którego jesteśmy obecnie świadkami, będzie wymagało znacznej siły roboczej z coraz bardziej zróżnicowanym zestawem umiejętności. To sprawia, że jest potrzeba natychmiastowego przyciągnięcia nowych talentów.”

„Dla IRU walka z niedoborem kierowców jest w 2019 roku jednym z kluczowych priorytetów. Będziemy współpracować z publicznymi i prywatnymi zainteresowanymi stronami, takimi jak rządy krajowe, władze lokalne oraz partnerzy społeczni i przemysłowi, aby znaleźć rozwiązania, które pomogą rozwiązać nadchodzący kryzys.”

NAPRAWDĘ myślisz, że w Wielkiej Brytanii brakuje kierowców samochodów ciężarowych?

źródło: ciltuk.org.uk
Kierowcy HGV UK