465% więcej dochodu z mandatów dla kierowców za przekraczanie godzin pracy

465% więcej dochodu z mandatów dla kierowców za przekraczanie godzin pracy

Agencja ds. Standardów Kierowców i Pojazdów (The Driver and Vehicle Standards Agency) potwierdziła, że od marca 2018 r., w pierwszych dwunastu miesiącach od wprowadzenia zmian nastąpił ogromny wzrost ilości mandatów z tytułu godzin pracy kierowców - z 4.236 do 19.723. Natomiast liczba kontroli drogowych spadła z 80.418 do 73.147.

Warto przypomnieć, że ustawa została zmieniona, by umożliwić wydawanie mandatów na drogach nie tylko za wykroczenia występujące przy okazji zatrzymania pojazdu, ale także przez ostatnie 28 dni.

Ankieta

Czy poleciłbyś zawód kierowcy swojemu znajomemu?

Wcześniej cyfrowe dane kierowcy i wykresy tachografów mogły być analizowane na poboczu drogi, ale wszelkie mandaty ograniczały się do wykroczeń „popełnionych przy tej okazji”, np. w razie przekroczenia danego dnia długości jazdy bez odpoczynku. Wszelkie inne wykroczenia popełnione w ciągu ostatnich 28 dni musiały być rozpatrywane drogą sądową lub przez Biuro Rzecznika Ruchu Drogowego.

Zdolność do „złapania” wszystkich wykroczeń wyraźnie doprowadziła do ogromnego wzrostu liczby mandatów, chociaż ich maksymalna liczba jest ograniczona do pięciu o maksymalnej wartości 300 funtów za wykroczenie.

Co mówią nam te dane?

Wyraźnie nastąpił znaczny wzrost dochodów z grzywien naliczanych od 1 marca 2018 r.: z 478.400 funtów do nieco ponad 3.6 mln funtów.

Ankieta

Gdzie robiłeś swoje prawo jazdy?

James Firth, szef Polityki Regulacji Ładunków Drogowych w FTA, skomentował: „Ta 3 miliony funtów nie może zniknąć w czarnej dziurze skarbowej. Zamiast tego powinny być natychmiast zainwestowane w ściślejsze egzekwowanie norm bezpieczeństwa drogowego, szczególnie dla kierowców furgonetek i zagranicznych operatorów, gdzie standardy bezpieczeństwa drogowego są znacznie niższe.

Ta inicjatywa przekazała kanclerzowi sumę, której nikt się nie spodziewał, a która mogłaby mieć znaczący wpływ na poprawę ogólnego bezpieczeństwa dróg w Wielkiej Brytanii.

Ponieważ są to kary płacone przez kierowców, stanowią one bardzo znaczną kwotę ich tygodniowego dochodu netto.

Ponadto, ponieważ DVSA ma teraz możliwość nakładania więcej kar obejmujących poprzedzające cztery tygodnie, z kolei większa ich liczba jest zgłaszana do Biura Komisarza ds. Ruchu Drogowego, ponieważ powiadomienia te są obowiązkowe. To z kolei zwiększa ryzyko wizyt DVSA w firmach i żądań wyjaśnień.

Im więcej grzywien, tym większe tego ryzyko. Niezależnie od tego, czy istnieją wystarczające działania egzekucyjne przeciwko operatorom, których kierowcy wielokrotnie są karani mandatami czy też nie, ta metoda stawia jeszcze wiele pytań. Wprowadzenie w transporcie drogowym powszechnego stosowania stałych mandatów dla samych kierowców, gdy wcześniej zarówno kierowcy, jak i operatorzy mogli być tylko ścigani sądownie, jest nadal kwestią dyskusyjną.

Ashtons Legal Road Transport Conference

Prosimy o zanotowanie, że konferencja na temat wymagań prawnych w transporcie drogowym w Ashton (Ashton’s Legal Road Transport Conference) odbędzie się w czwartek 13 czerwca 2019 r. w Trinity Park w Ipswich, Suffolk. Dalsze szczegóły będą dostępne wkrótce.

Ankieta

Co dalej z Brexitem?

Na pewno będzie mowa o prawie pracy i prezentacje gości z sektora, w tym Richarda Turfitta - Senior Traffic Commissioner z the East of England. Agencja ds. Standardów kierowców i pojazdów (The Driver & Vehicle Standards Agency) przedstawi ogólną aktualizację przepisów.

Przewidujemy również jesienną konferencję w rejonie Cambridge (datę podamy w późniejszym terminie)

źródło: ashtonslegal.co.uk
Kierowcy HGV UK