Różnice pomiędzy Self-Employed, a Spółką LTD

Różnice pomiędzy Self-Employed, a Spółką LTD

Rezydencja podatkowa:

Aby prowadzić działalność w formie Self-Employed musisz przebywać  w Wielkiej Brytanii co najmniej 183 dni w roku oraz posiadać tam stały adres zamieszkania.

Posiadając spółkę Ltd ważne jest,aby siedziba spółki znajdowała się na terenie Wielkiej Brytanii - gdzie mieszka dyrektor nie ma większego znaczenia.

Składki National Contributions:

W przypadku działalności Self-Employed, składki opłacane są raz do roku i są naliczane od całości dochodu, który nie może być dzielony tak jak w przypadku spółki limited.

2,95 GBP tygodniowo jeśli zarabia się do 8 424 GBP rocznie

2,95 GBP tygodniowo + 9% dochodu powyżej 8 424 GBP jeśli Twoje roczne zarobki znajdują się w przedziale 8 424 – 46 350 GBP

2,95 GBP tygodniowo + 9% dochodu 8 424 – 46 350 GBP + 2% dochodu powyżej 46 350 GBP

Zakładając spółkę Ltd można całkiem sporo zaoszczędzić na składkach na ubezpieczenia społeczne. Dyrektorzy i udziałowcy spółki ltd mogą wypłacać sobie wynagrodzenie na dwa sposoby:

-pensji, która może być bardzo niewielka, a zgodnie brytyjskim prawem, im niższa pensja, tym niższa stawka składek na ubezpieczenia społeczne (NIC), bądź

-dywidend; od których nie są naliczane składki NIC.

Podatki:

Spółki limited płacą podatek dochodowy Corporation Tax od swoich zysków w jednej stawce, która wynosi obecnie 19%. Najczęściej, spółki prowadzone są tak, by cały dochód wypłacany był w formie pensji dyrektorskich oraz żeby koszty poniesione przez spółkę mogły zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu. Tym samym, w większości przypadków, podatek dochodowy od osób prawnych będzie znikomy.

Pamiętajmy również o podatku z pensji dyrektora. Będąc dyrektorem i 100% udziałowcem w swojej spółce Ltd sam ustalasz wysokość swojej pensji. Jeżeli dyrektor będzie wypłacał sobie pensję niższą niż kwota wolna od podatku (£11850) zapłaci £0 podatku powyżej tej kwoty proporcjonalnie tak jakby był na kontrakcie. Jednak jak już zostało wspomniane wcześniej, korzystniej będzie nie zwiększać pensji dyrektora tylko wypłacić dywidendę, której pierwsze £2000 są opodatkowane £0, po przekroczeniu tego progu do kwoty £46,350), wynosi 7.5%., powyżej £46,351 do £150,000 -£32.5%,a powyżej £150,000 – 38.1%.

Self-employed płaci podatek od dochodów zgodnie z progami podatkowymi dla osób fizycznych, które wynoszą odpowiednio 20%, 40% oraz 45%. Przy dochodach powyżej 32 tysięcy funtów osoba samozatrudniona będzie płacić podatek w wysokości 40% podczas gdy spółka limited 19%. Pamiętajmy też, że w przypadku dużego dochodu przy rozliczeniu Self- employed w 80% przypadków HMRC żąda zaliczek na poczet kolejnego roku podatkowego. Zaliczki te są księgowane na poczet przyszłego podatku i płacone w dwóch ratach do 31 stycznia łącznie z kwotą podatku i do 31 lipca druga część zaliczki.

Odpowiedzialność za długi:

Self-Employed ponoszą pełną odpowiedzialnością za wszelkie długi i zobowiązania firmy, tymczasem w spółce LTD taka odpowiedzialność nie istnieje. Dyrektor firmy Ltd nie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Przykładowa kalkulacja:  Rok rozliczeniowy 2018/2019

 

 

źródło: fastaxltd.co.uk
Kasia Biel