reklama

Jak wypłacać pieniądze ze spółki LTD?

Jak wypłacać pieniądze ze spółki LTD?

W tym artykule wykorzystujemy progi podatkowe obowiązujące w roku podatkowym 2018/19. Powinieneś mieć świadomość, że w kwietniu 2018. roku progi podatkowe w UK uległy zmianie, na szczęście na korzyść przedsiębiorcy.

Mieszkasz w Wielkiej Brytanii i zastanawiasz się jak wypłacać pieniądze ze swojej spółki LTD kiedy 11 850 funtów rocznie staje się niewystarczające? Właściciele spółek LTD wypłacają ze swoich firm pieniądze głównie na dwa sposoby – w formie pensji dyrektorskiej oraz dywidendy.

W tym artykule przedstawimy Ci dwie możliwości wypłacania pieniędzy ze spółki:

Pierwsza opcja – z wykorzystaniem ulgi Employment Allowance
Druga opcja – Personal Allowance poniżej progu wolnego od składek na ubezpieczenie

Jak wyglądało opodatkowanie dywidend w Anglii w poprzednich latach?

Dywidenda to część zysku spółki, jaką wypłacić mogą sobie udziałowcy lub akcjonariusze. Decyzje o wysokościach wypłacanych dywidend podejmowane są podczas walnych zgromadzeń zarządu spółki.

Przed kwietniem 2016. roku (w poprzednich latach podatkowych) dywidendy należało postrzegać jako gross oraz cash dividends, czyli dywidendy netto i brutto.

Dla przykładu:

Jeśli firma wypłacała dyrektorowi dywidendę netto w wysokości 1,000 funtów, kwota ta musiała zostać podzielona przez 0.9 (do 1,111.11 funtów) i w takiej formie zostać uwzględniona przez dyrektora w jego własnych wyliczeniach podatkowych dotyczących należnego podatku.

Jak wygląda wypłata dywidend od kwietnia 2016 roku?

Cały proces został w tym roku uproszczony.

Wprowadzono dividend allowance, czyli w wolnym tłumaczeniu dodatek w formie dywidendy i przekłada się to na możliwość wypłacenia pierwszych 2 000 funtów w formie dywidendy bez opodatkowania.

Jak rozkłada się opodatkowanie dywidend w Wielkiej Brytanii zależnie od wypłacanej w ten sposób kwoty?

  • Jeśli Twoje przychody z tytułu pensji dyrektorskiej nie osiągnęły jeszcze progu wolnego od podatku
    (11 850 funtów), do tego progu dywidenda pozostaje nieopodatkowana.
  • Każda dywidenda poniżej limitu 46 350 funtów będzie opodatkowana stawką 7.5%
  • Dywidendy powyżej limitu 46 350 funtów opodatkowane będą stawką 32.5%
  • Powyżej przychodu w wysokości 150,000 funtów zapłacisz 38.1% i więcej podatku.

Jakie są w takim razie optymalne wysokości pensji dyrektorskiej oraz dywidend w bieżącym roku podatkowym?

Sugerujemy, żeby pieniądze ze spółki wypłacać w formie pensji dyrektorskiej do wysokości 11 850 funtów rocznie, tak aby przychody te nie były jeszcze objęte podatkiem dochodowym, zaś powyżej 11 850 funtów rocznie w formie dywidend.

Niestety, dywidendy, w przeciwieństwie do pensji dyrektora, nie są kwalifikowane przez brytyjskie prawo jako koszty osiągnięcia przychodu, dlatego też będą one podlegać opodatkowaniu.

Przejdźmy do pierwszej opcji.

Pierwsza opcja – Pensja dyrektorska poniżej progu wolnego od podatku z uwzględnieniem Employment Allowance

Ta opcja jest niedostępna dla dyrektorów, którzy w spółce są równolegle jedynym udziałowcem i jedyną osobą zatrudnioną, ograniczenie to zostało wprowadzone, by zachęcić właścicieli spółek LTD do zatrudniania pracowników. Jeśli zatrudniasz więcej osób i sumaryczna kwota składek na ubezpieczenie jakie musiałbys zapłacić z powodu ich zatrudnienia przekracza 3,000 funtów, możesz skorzystać z drugiej opcji.

Jeśli prowadzisz firmę we współpracy z dwoma lub trzema dyrektorami lub zatrudniasz choćby jednego pracownika i całość wynagrodzenia planujesz otrzymać w formie dywidend lub pensji dyrektorskiej (nie posiadasz dodatkowej pracy) możesz skorzystać z poniżej przedstawionego rozwiązania.

Employment Allowance to ulga wprowadzona w kwietniu 2014 roku, która zwolniła przedsiębiorców zatrudniających pracowników z płacenia pierwszych 2,000 funtów składek na ubezpieczenie.

Od kwietnia 2016 roku Employement Allowance zostało powiększone i wynosi w chwili obecnej 3,000 funtów – czyli jeśli podlegasz pod ulgę Employment Allowance, nie zapłacisz pierwszych 3,000 funtów naliczonych składek na ubezpieczenie pracowników, przejdźmy więc do konkretów.

Korzystając z tej opcji wypłacisz sobie pensję dyrektorską w wysokości 11 850 GBP rocznie, czyli nie zapłacisz z tego tytułu podatku dochodowego, ani składek na ubezpieczenie ze względu na ww. Employment Allowance, zapłacisz jedynie Employees National Insurance w wysokości 411.12 funtów rocznie.

Wyższa stawka podatkowa obowiązuje dopiero przy przychodach przekraczających 46 350 funtów, czyli pozostałe 34 500 funtów możesz wypłacić sobie w formie dywidend.

Pierwsze 2 000 GBP wypłacone jako dywidendy nie podlega opodatkowaniu, musisz jednak odprowadzić 7,5% od pozostałej kwoty, czyli, w przypadku przychodów w wysokości 46 350 funtów – 2 437,5 funtów podatku od dywidendy.

Podsumowując:

Twój roczny przychód: 46 350 GBP
Pensja dyrektorska: 11 850 GBP i Dywidendy: 34 500 GBP
Składki na ubezpieczenie (Employee NIC): 411,12 funtów
Podatek od dywidendy: 2 437,5 funtów
Zostaje: 43 501,38 GBP

Jeśli zechcesz wypłacić sobie dywidendy przewyższające ww. próg zapłacisz od nich podatek w wysokości 32.5% więcej, zależnie od tego czy przekroczysz inne progi podatkowe.

Opcja druga – Pensja dyrektorska poniżej progu wolnego od podatku i składek na ubezpieczenie

Jeśli nie możesz skorzystać z ulgi Employement Allowance (jesteś w firmie jedynym dyrektorem, udziałowcem i pracownikiem) lub preferujesz po prostu mniej skomplikwane rozwiązanie – jest to opcja w sam raz dla Ciebie.

W tym przypadku warto pamiętać o dwóch progach, które możesz już kojarzyć z naszych wcześniejszych artykułów:

  • Lower Earnings Limit (6 032 funtów rocznie) – próg zarobków, który kwalifikuje Cię do ubezpieczenia i brytyjskiej emerytury, wciąż bez płacenia składek na ubezpieczenie.
  • Primary Threshold (8 424 funtów rocznie) – próg wolny od składek na ubezpieczenie, czyli wysokość pensji jaką sugerujemy większości przedsiębiorców zakładających firmy w Anglii.

Korzystając z tego rozwiązania, możesz pobierać pensję dyrektorską nie przekraczającą progu 8 424 GBP nie płacąc tym samym składek na ubezpieczenie, zaś resztę pieniędzy wypłacać ze spółki w formie dywidend aż do osiągnięcia progu 46 350 GBP rocznie.

W tej sytuacji ponad 3,000 funtów wypłacanych w formie dywidendy pozostaje nieopodatkowane, ponieważ tyle brakuje do osiągnięcia progu wolnego od podatku, a kolejne 2000 GBP jest nieopodatkowane ze względu na ww. dodatek w formie dywidendy.

Opcja ta pozwala Ci na wypłacenie z firmy nieco większej ilości pieniędzy, dzieje się to jednak kosztem zwiększonego podatku dochodowego jaki od wypłaconych dywidend będzie musiała zapłacić Twoja spółka.

Podsumowując:

Twój roczny przychód: 46 350 GBP
Pensja dyrektorska: 8 424 GBP i Dywidenda: 37 926 GBP
Podatek od dywidendy: 2 694,45 GBP
Zostaje: 43 655,55 GBP

Porównanie powyższych opcji

Pierwsza możliwość jest nieco bardziej skomplikowana i sprawia, że mniej pieniędzy zostaje w Twojej kieszeni, jednak pozwala ona Twojej firmie na zapłacenie niższego podatku dochodowego od osób prawnych.Wiesz już, że wysokość pensji dyrektorskiej wolna od podatku dochodowego to 11 850 GBP, porównajmy więc ilość pieniędzy jaką oszczędza firma na pensji wypłacanej bez opodatkowania zależnie od wysokości pensji:

20% x 8 424 GBP = 1 684,8 GBP
20% x 11 850 GBP = 2 370 GBP

Opodatkowanie dywidend dla udziałowców mieszkających w Polsce

Niestety, ale w przeciwieństwie do pensji dyrektorskiej dywidenda podlegać będzie opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii, co w sumie daje 34,4% podatku (podatek dochodowy w Polsce oraz Corporation Tax w UK).

Dla polskich rezydentów posiadających udziały w brytyjskich spółkach LTD wypłacanie pieniędzy w formie dywidend staje się opłacalne dopiero kiedy mowa o kwotach przekraczających 37 600 GBP rocznie (w przypadku dwóch dyrektorów), ale w tej sytuacji warto również wziąć pod uwagę inne rozwiązania.

Podsumowanie

Pierwsza opcja ma sens, jeśli np. prowadzisz firmę ze wspólnikiem, czy współmałżonkiem i oni również potrzebują wypłacać ze spółki określone kwoty pieniędzy.

Druga opcja jest zalecana dla dyrektorów samodzielnie prowadzących spółkę – freelancerów, ludzi pracujących na zlecenia.

Jeśli prowadzisz firmę samodzielnie, dobrym pomysłem będzie również przekazanie niewielkiej części udziałów jednemu z członków Twojej rodziny – pozwoli Ci to na wypłacenie dodatkowych 2,000 funtów w formie nieopodatkowanej dywidendy.

źródło: sovaaccounting.pl
Kierowcy HGV UK

reklama