84% organizacji nie poinformowało kierowców o zmianach w przepisach IR35

84% organizacji nie poinformowało kierowców o zmianach w przepisach IR35

Według najnowszej ankiety IR35 Driver Survey przeprowadzonej przez Gi Group UK nadal panuje zamieszanie wokół przepisów IR35 - 84% organizacji nie informuje kierowców o zmianach.

W sprawozdaniu z 2019 r. podkreślono rosnącą potrzebę jasności przepisów i lepszej komunikacji między przedsiębiorstwami, a kierowcami których używają.

Kluczowe rezultaty obejmują:

  • Prawie połowa respondentów (czytaj: dyrektorów ;) ) (46%) nie rozumie, czym jest IR35 i jak wpływa ona na kontrahentów świadczących usługi za pośrednictwem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd)
  • 84% respondentów potwierdziło, że ich klienci lub agencje nie rozmawiali z nimi o zmianach w przepisach IR35 i jak wpłynie to na sposób, w jaki świadczą usługi
  • 66% respondentów podniosłoby swoje stawki dzienne lub godzinowe, gdyby przewoźnik potwierdził, że podlega pod IR35, co oznaczałoby, że musieliby płacić podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne.

Komentując wyniki ankiety dla kierowców IR35 z 2019 r., dyrektor Gi Group w Wielkiej Brytanii, Richard Madej powiedział:

„W związku z niepewnością związaną z przepisami IR35, a od kwietnia 2020 r. odpowiedzialność za określenie, czy dana osoba podchodzi pod IR35 spada na klienta, a nie na kontrahenta, więc nigdy nie było dla nich tak ważne, aby otrzymali rzetelne informacje.

Gi Group ściśle współpracuje z organami regulacyjnymi i specjalistami branżowymi w celu wyjaśnienia zmian w IR35 i konsekwencji dla naszych klientów z sektora prywatnego. Będziemy w idealnym położeniu, aby doradzać obecnym i potencjalnym klientom w zakresie wszelkich wymaganych zmian i zapewnić zgodność z nowymi przepisami.”

źródło: ukhaulier.co.uk
Kierowcy HGV UK